Standartlarında tanımlanmış oranda (en çok % 20) mineral katkı maddeleri ( pomza ve kalker ) ile portland çimentosu klinkerinin belirli miktarda priz düzenleyici (alçıtaşı) ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen; suyla karıştırıldıktan bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak portland çimentonun kullanıldığı tüm uygulamalarda kullanılabilir.Ayrıca hidratasyon ısısı portland çimentoya göre daha düşüktür.Hidratasyon ısısının düşük olması sebebiyle sülfat ve/veya klorür vb. iyon içeren agresif ortamlarda yapılan beton işlerinde kullanılması uygundur.

Ambalaj Şekli: Dökme ,50 kg’ lık torbalı , 1,5 Ton’ luk Big-Bag ve Sling-Bag olarak piyasaya arz edilmektedir.

Kalite Kontrol: Ürünümüz Türk Standartları Enstitüsü’nden CE belgesi alınmış olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

© Copyright 2018 Teknostatik by Kılavuz Bilgisayar