Harç İçin Su Geçirimsizlik ve Aderans Artırıcı Katkı

Latex AB 610

Latex AB/610, çok iyi performans ve su geçirimsizlik istenen bütün çimento esaslı harçlara katılabilen, aderans arttırıcı özelliğe sahip, akrilik esaslı sıvı harç ve sıva katkısıdır.

Kullanım Alanları: Her türlü çimento esaslı harçlarda / Çimento-kireç harçlarında ve ince tabaka halinde uygulanan tamir
harçlarında / Havuzlar, su depoları ve betonarme siloların su geçirimsizliğini sağlamak için uygulanan harçlarda / Döşeme
şaplarında, aşınma dayanımlı kaplamalarda / Fayans, seramik ve doğal taş yapıştırıcılarında aderans ve mukavement artırıcı
olarak kullanılır.

 

Avantajları:Standart çimento tipleri ile uyumludur. Yüksek performanslı yapışma sağlar. Ani hava değişikliklerinden etkilenmez.
Herhangi bir korozif etkiye sahip değildir, donatıya zarar vermez. Aşınma dayanımını arttırır, şaplarda tozumayı engeller. Harcın
içindeki su tutma oranını arttırarak çalışma süresini arttırır, süratli kurumayı engeller ve rötre çatlaklarının önüne geçer. Su
geçirimsizlik sağlar ve esnektir. Katıldığı çimento esaslı harcı plastifiye eder, uygulama kolaylığı sağlar. Donma-çözünme direncini
arttırır, kimyasallara karşı direnci geliştirir.

© Copyright 2018 Teknostatik by Kılavuz Bilgisayar