Grout CB 484

Grout CB 484 tek bileşenli, plastik formda kendi bünyesinde genleşerek rötreyi kaybettiren, yüksek değerlerde ilk ve son mukavemetler sağlayan, tixotropik, çimento esaslı kullanıma hazır bir non-shrink grouting harcıdır.

Kullanım Alanları: Karot ve Tie-rod deliklerinin doldurulmasında / Hızlı ve yüksek mukavemet istenen tamiratlarda / Prefabrik yapı elemanlarının tamirinde / Geniş çatlak, segregasyon ve oyuk tamiratlarında / Eski ve yeni beton arasında oluşan soğuk derz açıklıklarının doldurulmasında / Tesisat boru ve elemanlarının etrafındaki boşlukların doldurulmasında kullanılır.

 

Avantajları: Sadece su ile karıştırılarak harç hazırlanır. Hem su/çimento oranı düşük hem de işlenebilir plastik kıvam sağlar.Nihai mukavemetleri yüksek olmasının yanında hızlı dayanım sağlar. Ayarlı şişme yeteneği ile çatlama ve büzülme yapmaz.Çeliğe ve betona mükemmel yapışma sağlar. Su miktarı değiştirilerek hem plastik hem akışkan kıvam elde edilebilir. Yangına karşı
dayanıklıdır. Darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklıdır. Hem iç hem dış mekânlarda rahatlıkla uygulanır.

© Copyright 2018 Teknostatik by Kılavuz Bilgisayar